Projektresumé

En opkvalificering af arbejdsstyrken og virksomhederne i region Sjælland, inden for bygge- og anlægssektoren, i forhold til kompetent at kunne løfte fremtidige arbejdsopgaver og entrepriser i relation til ”bæredygtigt byggeri”.

At sikre opsamling og formidling af viden omkring ”bæredygtigt byggeri”, som vil kunne medvirke til at sikre en langsigtet og målrettet udvikling inden for den regionale bygge- og anlægssektor. Disse mål søges realiseret gennem følgende hovedaktiviteter:

a)
Kortlægning af aktuelle uddannelsestilbud med reference til “bæredygtigt byggeri”.

b)
Udvikling af nye uddannelsestilbud med reference til “bæredygtigt byggeri”.

c)
Kvalificering af undervisere og konsulenter fra de deltagende skoler.

d)
Implementering af udviklede uddannelsestilbud.

e) Evaluering og resultatformidling.

 

Projektet gennemføres med Selandia – Center for Erhvervsuddannelse som projektansvarlig. Derudover indgår en lang række regionale og nationale aktører inden for bygge- og anlægssektoren i projektet.

Et projekt der løber fra september 2011 til marts 2014

Comments are closed.