Links

Uvildig   rådgivning mv.:

Dansk Byggeskik Oplysninger om bygninger fra 1850 til 1970. www.danskbyggeskik.dk
Danske bygningsmodeller Detaljer i ældre etageejendomme i 3D-tegninger www.danskebygningsmodeller.dkᅠ
Renover Samling af effektive renoveringsprocesser og innovation i hele   renoveringssektoren. www.renover.dk
Statens byggeforsningsinstitut Bygge anvisninger mv. http://www.sbi.dk/
Videnscenter for energibesparelser i   bygninger Byggeanvisninger for energibesparelser http://www.byggeriogenergi.dk/
EBST Bygningsreglementet http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk
Innobyg Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri http://www.innobyg.dk/
Byggeriets uddannelser Uddannelser i byggeriet http://www.bygud.dk/
Næstved kommune Fokusområde “Bæredygtigt byggeri” http://www.naestved.dk/OmKommunen/Agenda21/Viharenplan/Agenda21_Handlingsplan2008/Fokusomraader/Baeredygtigt_Byggeri.aspx
Næstved kommune Videnscenter for bæredygtigt byggeri http://www.regionsjaelland.dk/Dagsordener/Dagsordener2011/Documents/1173/1332589.PDF
Dansk byggeri Arbejdsgiverorganisation http://www.danskbyggeri.dk/
Living Lab Test af fremtidens byggeri http://www.living-lab.eu/
VIA- University college Videnscenter for bæredygtigt byggeri http://www.viauc.dk/udvikling/byggeri/Sider/baeredygtigtbyggeri.aspx
Bolius Rådgivning til husejeren om energiforbedringer http://www.bolius.dk/spar-energi
Energikoncept Beregningsprogram til energirenovering i etageejendomme http://www.energikoncept.dk
MurogTag.dk Produkt- og udførelsesinformationer for tage, mursten og isolering mv. http://www.mur-tag.dk/index.php?id=1
BYG ERFA BYG-ERFA indsamler, bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer https://byg-erfa.dk/
DUKO DUKO er en uvildig klassifikation af undertagsmaterialer http://duko.dk/
GoEnergi Fremmer effektiv brug af energi i husholdninger http://www.goenergi.dk/

Certificeringsorganer

DK-GBC Certificeringsorgan for bæredygtigt byggeri i Danmark http://dk-gbc.dk/
DGNB Certificeringsorgan for bæredygtigt byggeri i Tyskland http://dgnb.de/de/
Miljømærkning Danmark Blomsten og Svanen http://www.ecolabel.dk/

Relaterede uddannelser:

Energiteknolog 2-årig uddannelse http://www.ucn.dk/Forside/Uddannelser/Energiteknolog.aspx?gclid=CM-P8KOxiKwCFcyHDgodaxRM_g
Energivejleder 3-dages kursus http://www.energivejlederen.dk/visEmne.asp?emneID=66
Energiuddannelse Ikke færdigudviklet 2-3 ugers kursus i Learnmark http://www.learnmark.dk/nyheder/energiuddannelse-paa-tvaers-af-faggraenser-skal-give-flere-opgaver.aspx
Energioptimering En 21 dages uddannelseplan udført af Hans Ulrik Møller fra   Håndværkerakademiet Energiproffer Hjørring
Benspænd Læringsspillet Benspænd er en byggeproces fra dit eget og de andre   fagfolks sted. www.benspaend.dk

Energirådgivning

Energiforbedring Privat energirådgivning http://www.energiforbedring.nu/
Energiprofferne Privat energirådgivning http://www.energiproffer.dk/
Byggeriets Evaluerings Center Beregning af nøgletal til entreprenører http://www.byggeevaluering.dk/

Direkte relaterede   leverandører:

Isolink Rådgivning om tæthed i bygninger mv. www.isolink.dk
Centrum Pæle Piloteringspæle med jordvarme www.centrumpaele.dk
Foamglas Skumglas til brandsikker, trykfast, vandtæt, isolerende underlag for   gulve www.foamglass.com
Solarwatt Solceller indbygget i tag eller facade www.solarwatt.de
Zensehome Elektronisk styring i hjemmet www.zensehome.dk
Climacare LED lys www.climacare.dk
Pirco SPU-PIR-PUR isolering www.pirco.dk
Bayer PUR fabrikant www.bayer.com
weishaupt Solfangeranlæg og varmepumper. Vertikal jordvarme www.weishaupt.dk
Dansk træfiberisolering Isoleringsmateriale i træflis www.traefiberisolering.dk
Ardex Isoleringsmateriale i træflis www.ardex.dk
Idealkombi Vinduer i klasse Eeff +24 www.idealkombi.dk
H+H Termoblokke: Gasbeton med isolering. www.hplush.dk
Esylux Decentrale fjernbetjente bevægelsessensorer www.esylux.dk
Perform Rørgennemføringer http://www.perform.dk/
Cobalch Rørgennemføringer http://cobalch.com/
Schneider-electric Specialist i energioptimering og -styring http://www.schneider-electric.dk/sites/denmark/da/firma/schneider-electric-danmark.page

Indirekte relaterede   leverandører:

Hope Solfilm til vinduer www.ho-pe.dk
Mosa Bæredygtige fliser www.mosa.nl
Arkitex Persienner, solafskærmning www.arkitex.dk

Comments are closed.